01. 51 Reg Buses around the UK - Terrysbusphotos

Abellio Surrey 8064-RA51 KVS at Staines Bus Station.