15. 58 Reg Buses around the UK - Terrysbusphotos

714-AJ58 WBE Metrobus at New Addington