18. 10 Reg Buses around the UK - Terrysbusphotos

8543-YX10 FFD Abellio London at Richmond Bus Station