18. 10 Reg Buses around the UK - Terrysbusphotos

8549-YX10 FFL Abellio London at Hampton Court